บัตรเครดิต

บริษัทบัตรเครดิต
 
   
 
| | | | |
|
| |

บัตร ktc

 
 
 บัตรเครดิต
แคปปิตอล โอเค  
อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 
เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
เซทเทเลม  
ไดเนอร์ส คลับ
เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส
บัตรกรุงไทย 
บัตรกรุงศรีอยุธยา 
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  
อี ซี่ บาย  
อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส 
บัตรเครดิตกสิกรไทย
บัตรเครดิตนครหลวงไทย
บัตรเครดิต ธ.ไทยพาณิชย์  
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา 
บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย 
บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ 
บัตรเครดิตเอชเอสบีซี 
บัตรเครดิตยูโอบี 
บัตรเครดิต Central  
บัตรเครดิต First Choice 
ประวัติความเป็นมา

        บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคใน ประเทศ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยเป็นบริษัทผู้ให้บริการในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 2 ในแง่ ของสินทรัพย์รวม และเป็นเจ้าของเครือข่ายการให้บริการที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยการดำเนินธุรกิจของ KTC ในช่วงระยะเวลานั้น คือการดำเนินธุรกิจบัตรเครดิตในนาม ของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ธนาคารกรุงไทย ได้ทำการขาย ลูกหนี้บัตรเครดิตในราคาตามมูลค่าบัญชีให้แก่ KTC เป็นผลให้ KTC เป็นบริษัทผู้ให้บริการ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเต็มรูปแบบและได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 KTC มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3,300 ล้านบาทและธนาคารกรุงไทยยังคงถือหุ้นอยู่ใน KTC จำนวนร้อยละ 49.45
 
ผลิตภัณฑ์
        - บัตรเครดิต
        - บัตรบริษัท
        - KTC CASH
        - KTC Million
บัตรเครดิต กรุงไทย (เคทีซี) : KTC Credit Card
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
Travel Group
บัตรเครดิต เคทีซี
JCB
บัตรเครดิต เคทีซี
Hospital Group
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
Cash Back
บัตรเครดิต เคทีซี
Metro Living
LifeStyle Group
บัตรเครดิต เคทีซี
Shopping Group
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
Sport Group
บัตรเครดิต เคทีซี
Auto Group
บัตรเครดิต เคทีซี
Insurance Group
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
บัตรเครดิต เคทีซี
Senior Group
บัตรเครดิต เคทีซี
มาตรฐาน
บัตรเครดิต เคทีซี
Platinum/Titanium
บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold
   
บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold
   
สำนักงานใหญ่
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krungthai Card Public Company Limited

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2665-5000 โทรสาร : 0-2661-7721
เว็บไซต์ : http://www.ktc.co.th
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com    powered by PRBbutton